O nas

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – rok założenia 1921 jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże pożarne oraz inne osoby prawne, posiada osobowość prawną. Jest kontynuatorem chlubnych tradycji floriańskiego ruchu strażackiego (niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie), Opiera swą działalność na pracy społecznej.

W strukturach Związku OSP RP działa: około 16.200 ochotniczych straży pożarnych, blisko 600.000 strażaków - ochotników (w tym około 500.000 strażaków czynnych tj. biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych) około 10.000 młodzieżowych (dziewczęcych, chłopięcych i harcerskich) drużyn pożarniczych, 430 kobiecych drużyn pożarniczych, 777 orkiestr OSP, 300 zespołów artystycznych (wokalnych, wokalno - instrumentalnych, folklorystycznych, teatralnych), 615 drużyn sportowych, około 1.000 izb tradycji i kilka muzeów regionalnych, około 6.000 OSP prowadzi własne kroniki

Strażacy - ochotnicy średnio rocznie biorą udział w likwidacji około 40 -50 % różnych zdarzeń. Imprezy organizowane przez Związek OSP RP , (na różnych szczeblach): festiwale orkiestr OSP, festiwale piosenki strażackiej, spotkania zespołów scenicznych OSP, turnieje wiedzy pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom", konkurs kronik OSP, konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP", konkursy plastyczne pt. "Młodzież zapobiega pożarom", zawody sportowo - pożarnicze, konkursy (np. fotograficzne, radiowe)

Władze Związku OSP RP:

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Waldemar PAWLAK.

Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP

1. Grzegorz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego


Władze statutowe OW

Prezes - Kiepura Henryk


Zarząd Wykonawczy

Dyrektor - Radwańska Sylwia


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Prezes Henryk Kiepura
2 Wiceprezes Jan Ozga
3 Wiceprezes Waldemar Andzel
4 Wiceprezes Barbara Dziuk
5 Wiceprezes Jacek Kleszczewski
6 Wiceprezes Zdzisław Banaś
7 Wiceprezes Rafał Glajcar
8 Wiceprezes Stefan Kaptur
9 Wiceprezes Andrzej Pilot
10 Wiceprezes Janusz Pierzyna
11 Wiceprezes Krzysztof Smela
12 Wiceprezes Michał Urbaniec
13 Prezes Honorowy Zbigniew Meres
14 Członek Honorowy Jan Jenczek
15 Członek Honorowy Marek Trombski
16 Członek Honorowy Jerzy Szkatuła
17 Członek Zarządu Jakub Chełstowski
18 Członek Zarządu Rafał Adamczyk
19 Członek Zarządu Bogdan Ogrocki
20 Członek Zarządu Tomasz Męcik-Kronenberg
21 Członek Zarządu Adam Glajcar
22 Członek Zarządu Krzysztof Beczała
23 Członek Zarządu Bogdan Brol
24 Członek Zarządu Tomasz Bujok
25 Członek Zarządu Tomasz Cajler
26 Członek Zaeządu Tadeusz Ciastko
27 Członek Zarządu Jan Czyżak
28 Członek Zarządu Andrzej Frejno
29 Członek Zarządu Katarzyna Galej–Ciwis
30 Członek Zarządu Józef Gawlikowski
31 Członek Zarządu Grzegorz Habdas
32 Członek Zarządu Krystian Jobczyk
33 Członek Zarządu Czesław Jurewicz
34 Członek Zarządu Wojciech Kasperzec
35 Członek Zarządu Iwona Kwiatkowska
36 Członek Zarządu Henryk Karcz
37 Członek Zarządu Dariusz Kleszcz
38 Członek Zarządu Rafał Kocot
39 Członek Zarządu Krzysztof Kotas
40 Członek Zarządu Czesław Kozak
41 Członek Zarządu Stanisław Kuliński
42 Członek Zarządu Józef Kusal
43 Członek Zarządu Edward Lasok
44 Członek Zarządu Robert Mańczyk
45 Członek Zarządu Grzegorz Nogły
46 Członek Zarządu Robert Nowak
47 Członek Zarządu Stanisław Nycz
48 Członek Zarządu Marek Omozik
49 Członek Zarządu Mirosław Orłowski
50 Członek Zarządu Jakub Otczyk
51 Członek Zarządu Tomasz Otrząsek
52 Członek Zarządu Jan Pająk
53 Członek Zarządu Leszek Pietrasz
54 Członek Zarządu Wojciech Piechaczek
55 Członek Zarządu Dariusz Pilśniak
56 Członek Zaeządu Klemens Podlejski
57 Członek Zaeządu Zbigniew Radecki
58 Członek Zaeządu Rafał Świerczek
59 Członek Zarządu Krzysztof Strzoda
60 Członek Zarządu Jarosław Szczepański
61 Członek Zarządu Piotr Szczygielski
62 Członek Zarządu Jacek Ślęczka
63 Członek Zarządu Paweł Szłapa
64 Członek Zarządu Zdzisław Ucieklak
65 Członek Zarządu Adam Wilk
66 Członek Zarządu Paweł Witoszek
67 Członek Zarządu Krzysztof Wyrzykowski
68 Członek Zarządu Tomasz Włoczyk
69 Członek Zarządu Marek Zniszczoł
70 Członek Zarządu Michał Zdziński
71 Członek Zaeządu Przemysław Zieliński
72 Członek Zaeządu Maciej Kaczyński


Zarząd Wykonawczy

1. Dyrektor - Radwańska Sylwia


PREZYDIUM OW ZOSP RP

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Prezes Henryk Kiepura
2 Wiceprezes Jan Ozga
3 Wiceprezes Waldemar Andzel
4 Wiceprezes Barbara Dziuk
5 Wiceprezes Jacek Kleszczewski
6 Wiceprezes Zdzisław Banaś
7 Wiceprezes Rafał Glajcar
8 Wiceprezes Stefan Kaptur
9 Wiceprezes Andrzej Pilot
10 Wiceprezes Janusz Pierzyna
11 Wiceprezes Krzysztof Smela
12 Wiceprezes Michał Urbaniec
13 Prezes Honorowy Zbigniew Meres
14 Członek Prezydium Rafał Adamczyk
15 Członek Prezydium Tomasz Bujok
16 Członek Prezydium Krzysztof Beczała
17 Członek Prezydium Tadeusz Ciastko
18 Członek Prezydium Andrzej Frejno
19 Członek Prezydium Adam Glajcar
20 Członek Prezydium Czesław Jurewicz
21 Członek Prezydium Iwona Kwiatkowska
22 Członek Prezydium Wojciech Kasperzec
23 Członek Prezydium Henryk Karcz
24 Członek Prezydium Marek Omozik
25 Członek Prezydium Jan Pająk
26 Członek Prezydium Wojciech Piechaczek
27 Członek Prezydium Dariusz Pilśniak
28 Członek Prezydium Klemens Podlejski
29 Członek Prezydium Zbigniew Radecki
30 Członek Prezydium Rafał Świerczek
31 Członek Prezydium Krzysztof Strzoda
32 Członek Prezydium Paweł Szłapa
33 Członek Prezydium Tomasz Włoczyk
34 Członek Prezydium Marek Zniszczoł
35 Członek Prezydium Przemysław Zieliński


WKR

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący Mieczysław Skręt
2 W-ce Przewodniczący Leonard Górski
3 W-ce Przewodniczący Piotr Machecki
4 Sekretarz WKR Stanisław Paks
5 Członek WKR Wojciech Góra
6 Członek WKR Ryszard Główczak
7 Członek WKR Paweł Cygler
8 Członek WKR Grzegorz Dyner
9 Członek WKR Henryk Mogieła
10 Członek WKR Mariusz Koziński


WSH

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący WSH Marian Indeka
2 W-ce Przewodniczący Paweł Kubica
3 W-ce Przewodniczący Janusz Jończyk
4 Sekretarz WSH Krzysztof Czakon
5 Członek WSH Jan Cichoń
6 Członek WSH Edward Opiełka
7 Członek WSH Tadeus Krysta


Komisja ds. działalności organizacyjnej

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący Zdzisław Banaś
2 Członek Krzysztof Smela
3 Członek Tadeusz Ciastko


Komisja ds. działalności finansowo – gospodarczej

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący Jan Ozga
2 Członek Tomasz Włoczyk
3 Członek Iwona Kwiatkowska


Komisja ds. młodzieży i sportu oraz ds. działalności współpracy międzynarodowej

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący Stefan Kaptur
2 Członek Jerzy Szkatuła
3 Członek Leszek Pietrasz
4 Członek Wojciech Piechaczek
5 Członek Tomasz Włoczyk
6 Członek Zbigniew Radeckiz
7 Członek Grzegorz Nogły


Komisja ds. działalności kulturalno – oświatowej oraz ds. działalności historycznej

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący Dariusz Pilśniak
2 Członek Marian Indeka
3 Członek Paweł Szłapa


Komisja ds. odznaczeń

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Przewodniczący Krzysztof Beczała
2 Członek Zbigniew Radecki
3 Członek Przemysław Zieliński
4 Członek Grzegorz Habdas
5 Członek Klemens Podlejski
6 Członek Janusz Pierzyna
7 Członek Jan Pająk
8 Członek Krystian Jobczyk
9 Członek Paweł Witoszek
10 Członek Paweł Szłapa
11 Członek Piotr Szczygielski
12 Członek Marek Omozik