O nas

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – rok założenia 1921 jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże pożarne oraz inne osoby prawne, posiada osobowość prawną. Jest kontynuatorem chlubnych tradycji floriańskiego ruchu strażackiego (niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie), Opiera swą działalność na pracy społecznej.

W strukturach Związku OSP RP działa: około 16.200 ochotniczych straży pożarnych, blisko 600.000 strażaków - ochotników (w tym około 500.000 strażaków czynnych tj. biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych) około 10.000 młodzieżowych (dziewczęcych, chłopięcych i harcerskich) drużyn pożarniczych, 430 kobiecych drużyn pożarniczych, 777 orkiestr OSP, 300 zespołów artystycznych (wokalnych, wokalno - instrumentalnych, folklorystycznych, teatralnych), 615 drużyn sportowych, około 1.000 izb tradycji i kilka muzeów regionalnych, około 6.000 OSP prowadzi własne kroniki

Strażacy - ochotnicy średnio rocznie biorą udział w likwidacji około 40 -50 % różnych zdarzeń. Imprezy organizowane przez Związek OSP RP , (na różnych szczeblach): festiwale orkiestr OSP, festiwale piosenki strażackiej, spotkania zespołów scenicznych OSP, turnieje wiedzy pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom", konkurs kronik OSP, konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP", konkursy plastyczne pt. "Młodzież zapobiega pożarom", zawody sportowo - pożarnicze, konkursy (np. fotograficzne, radiowe)

Władze Związku OSP RP:

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Waldemar PAWLAK.

Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP

1. Krzysztof Kowalczyk - Dyrektor Zarządu Wykonawczego.


Władze statutowe OW

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Lp Funkcja Imię Nazwisko
1 Prezes Zbigniew Meres
2 Wiceprezes Waldemar Andzel
3 Wiceprezes Jacek Kleszczewski
4 Wiceprezes Jan Ozga
5 Wiceprezes Rafał Glajcar
6 Wiceprezes Andrzej Pilot
7 Wiceprezes Henryk Kiepura
8 Wiceprezes Jerzy Szkatuła
9 Wiceprezes Michał Urbaniec
10 Wiceprezes Krzysztof Smela
11 Wiceprezes Zdzisław Banaś
12 Wiceprezes Piotr Buk
13 Członek honorowy Marek Trombski
14 Członek honorowy Jan Jenczek
15 Członek GSH Tadeusz Mamok
16 Członek Prezydium Janusz Skulich
17 Członek Prezydium Sławomir Bijak
18 Członek Prezydium Edward Deberny
19 Członek Prezydium Tadeusz Ciastko
20 Członek Prezydium Marek Durał
21 Członek Prezydium Adam Glajcar
22 Członek Prezydium Andrzej Frejno
23 Członek Prezydium Henryk Karcz
24 Członek Prezydium Ks. Henryk Kuczob
25 Członek Prezydium Mariusz Trepka
26 Członek Prezydium Marek Omozik
27 Członek Prezydium Jan Pająk
28 Członek Prezydium Krzysztof Strzoda
29 Członek Prezydium Stefan Kaptur
30 Członek Prezydium Janusz Pierzyna
31 Członek Prezydium Dariusz Pilśniak
32 Członek Prezydium Klemens Podlejski
33 Członek Prezydium Marek Rączka
34 Członek Prezydium Witold Ryszka
35 Członek Prezydium Szymon Sekta
36 Członek Prezydium Przemysław Zieliński
37 Członek Zarządu Bogdan Brol
38 Członek Zarządu Krzysztof Boruń
39 Członek Zarządu Krzysztof Czakon
40 Członek Zarządu Dariusz Gaschi
41 Członek Zarządu Józef Gawlikowski
42 Członek Zarządu Czesław Jurewicz
43 Członek Zarządu Krystian Jobczyk
44 Członek Zarządu Wojciech Kałuża
45 Członek Zarządu Józef Kusal
46 Członek Zarządu Andrzej Kolarczyk
47 Członek Zarządu Krzysztof Kotas
48 Członek Zarządu Tomasz Męcik-Kronenberg
49 Członek Zarządu Zenon Królik
50 Członek Zarządu Stanisław Kuliński
51 Członek Zarządu Jacek Kycia
52 Członek Zarządu Piotr Łuszczyński
53 Członek Zarządu Stanisław Nycz
54 Członek Zarządu Robert Nowak
55 Członek Zarządu Tadeusz Mamok
56 Członek Zarządu Jerzy Motyka
57 Członek Zarządu Robert Mańczyk
58 Członek Zarządu Piotr Mikołajczak
59 Członek Zarządu Jakub Otczyk
60 Członek Zarządu Tomasz Otrząsek
61 Członek Zarządu Dariusz Starzycki
62 członek Zarządu Adam Skwara
63 Członek Zarządu Józef Sorychta
64 Członek Zarządu Tomasz Sadłoń
65 Członek Zarządu Jacek Szczypiorski
66 Członek Zarządu Jacek Ślęczka
67 Członek Zarządu Adam Szkuta
68 Członek Zarządu Bolesław Świtała
69 Członek Zarządu Zdzisław Ucieklak
70 Członek Zarządu Krzysztof Wyrzykowski
71 Członek Zarządu Tomasz Włoczyk
72 Członek Zarządu Janusz Żmij


Zarząd Wykonawczy

1. Dyrektor - Radwańska Sylwia


Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego

1. Skręt Mieczysław - Przewodniczący WKR
2. Czulak Wiktor - Członek WKR
3. Dyner Grzegorz - Członek WKR
4. Paks Stanisław - Członek WKR
5. Jędrzejko Roman - Członek WKR
6. Główczyk Ryszard - Członek WKR
7. Górski Leonard - Członek WKR
8. Machecki Piotr - Członek WKR
9. Sas Jan - Członek WKR


Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego

1. Indeka Marian - Przewodniczący WSH
2. Jończyk Janusz - Wiceprzewodniczący WSH
3. Kubańska Eugenia - Wiceprzewodnicząca WSH
4. Kozak Czesław - Sekretarz WSH
5. Borówka Stanisław - Członek WSH
6. Maciejczak Lesław - Członek WSH
7. Krysta Tadeusz - Członek WSH


Delegaci na Zjazd Krajowy

1. Meres Zbigniew
2. Glajcar Rafał
3. Pierzyna Janusz
4. Kiepura Henryk
5. Smela Krzysztof
6. Buk Piotr
7. Mamok Tadeusz
8. Skręt Mieczysław
9. Skulich Janusz
10. Czulak Wiktor


Przedstawiciele do Zarządu Głównego ZOSP RP

1. Meres Zbigniew
2. Glajcar Rafał
3. Kiepura Henryk

Komisja ds. Gospodarczych i Finansowych OW ZOSP RP

Lp Funkcja Nazwisko Imię
1. Przewodniczący Ozga Jan
2. Sekretarz Pierzyna Janusz
3. Członek Pilot Andrzej
4. Członek Anzelm Waldemar
5. Członek Kucharski Wiesław
6. Członek Szemla Mirosław
7. Członek Sekta Szymon
8. Członek Ryszka Witold
9. Członek Frejno Andrzej

Komisja ds. Odznaczeń OW ZOSP RP

Lp Funkcja Nazwisko i Imię
1. Przewodniczący Glajcar Rafał
2. Sekretarz Nycz Stanisław
3. Członek Szkatuła Jerzy
4. Członek Kaptur Stefan
5. Członek Omozik Marek
6. Członek Durał Marek
7. Członek Ciastko Tadeusz
8. Członek Urbaniec Michał
9. Członek Szkuta Adam
10. Członek Pilot Andrzej
11 Członek Podlejski Klemens
12 Członek Janczek Jan
13 Członek Trombski Marek
14 Członek Karcz Henryk
15 Członek Mamok Tadeusz
16 Członek Kolarczyk Andrzej

Komisja współpracy międzynarodowej

Lp Funkcja Nazwisko Imię
1. Przewodniczący Skatuła Jerzy
2. Sekretarz Bijak Sławomir
3. Członek Łuszczyński Piotr
4. Członek Ryszka Witold
5. Członek Czakon Krzysztof
6. Członek Gawlikowski Józef
7. Członek Sorychta Józef
8. Członek Ozga Jan
9. Członek Pilot Andrzej

Oddzialy Powiatowe ZOSP RP woj. śląskiegp

Lp. Powiat Prezes
1 będziński Banaś Zdzisław
2 bielski Nycz Stanisław
3 Bielsko-Biała Krywult Jacek
4 bierunsko-lędziński Bednorz Bernard
5 Bytom Mach Roma
6 cieszyński Glajcar Rafał
7 Częstochowa Kusal Józef
8 częstochowski Smela Krzysztof
9 Dąbrowa Górnicza Klaesz Dariusz
10 gliwicki Frejno Andrzej
11 Gliwice Wolczyk Tomasz
12 Jastrzębie Zdrój Gruchlik Jerzy
13 Jaworzno Kilian Stanisław
14 Katowice Durał Marek
15 kłobucki Kiepura Henryk
16 lubliniecki Strzoda Krzysztof
17 mikołowski Bijak Sławomir
18 Mysłowice Lasok Edward
19 myszkowski Podlejski Klemens
20 Piekary Śląskie Sobala Zygmunt
21 pszczyński Sekta Szymon
22 raciborski Kaptur Stefan
23 rybnicki Ryszka Witold
24 Rybnik Sorychta Józef
25 Sosnowiec Zdziński Michał
26 Świętochłowice Wyrzykowski Krzysztof
27 tarnogórski Ozga Jan
28 wodzisławski Galuszka Mariusz
29 Zabrze Molata Roman
30 zawierciański Wrona Krzysztof
31 Żory Łuszczyński Piotr
32 żywiecki Zieliński Andrzej

Komisja ds. działalności organizacyjnej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
1 Przewodniczący Kiepura Henryk
2 Sekretarz Pilśniak Dariusz
3 Członek Smela Krzysztof
4 Członek Frejno Andrzej
5 Członek Podlejski Klemens
6 Członek Strzoda Krzysztof
7 Członek Gaschi Dariusz
8 Członek Sadłoń Tomasz

Komisja ds. działalności ratowniczej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
1 Przewodniczący Buk Piotr
2 Sekretarz Durał Marek
3 Członek Kaptur Stefan
4 Członek Rączka Marek
5 Członek Zieliński Przemysław
6 Członek Królik Zenon
7 Członek Kycia Jacek

Komisja Młodzieży i sportu

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
1 Przewodniczący Skulich Janusz
2 Sekretarz Męcik Kronenberg Tomasz
3 Członek Gawęda Grzegorz
4 Członek Ucieklak Zdzisław
5 Członek Żmij Janusz
6 Członek Bijak Sławomir
7 Członek Szkatuła Jerzy
8 Członek Deberny Edward
9 Członek Brol Bogdan
10 Członek Otczyk Jakub

Komisja działalności historycznej i kulturalno - oświatowej

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
1 Przewodniczący Deberny Edward
2 Sekretarz Męcik Motyka Jerzy
3 Członek Pruski Edward
4 Członek Szkuta Adam
5 Członek Waloszczyk Zbigniew
6 Członek Urbaniec Michał
7 Członek Sztojer Brunon
8 Członek Gałuszkiewicz Mirosław
9 Członek Kuliński Stanisław
10 Członek Szczypiorski Jacek